Tre generationers perennodling
Ängsäters Perenner AB är själva urtypen för ett familjeföretag. Krister Lööf, som tillsammans med sambon Ulla driver företaget idag, hjälpte till redan som barn på odlingarna. Hans farfar var trädgårdsmästare och startade verksamheten redan 1929, då handlade det mest om grönsaksodling och potatis. Snart tog dock perennodlingen över och på den vägen är det.
Kristers far och farbror, som båda passerat 80-årsstrecket, hjälper fortfarande till med etikettering och plockning på Ängsäters Perenner.
- Det är härligt att känna att man förvaltar något som tillhört familjen i så många år, även om inriktningen förändrats en del under vägen, säger Krister.
En av de största skillnaderna är att perennerna nuförtiden odlas i krukor, jämfört med förr då det odlades på friland, alltså direkt i jorden.
- Det har tagit över helt med krukodling, det är både lättare att transportera och ger möjlighet att odla mer växter på mindre yta, förklarar Krister.

En stor del av växterna odlas från egen sådd, eller genom delning av befintliga plantor. Mycket köps också in från Holland, och i takt med att efterfrågan på prenner och det allmänna trädgårdsintresset ökat är också andelen inköpta plantor en allt viktigare del av Ängsäters sortiment. Varje år skickas en lista med prisuppgifter och fakta om växterna ut till kunderna, som sedan i lugn och ro kan beställa det de vill ha. Det handlar främst om trädgårdscenter, växtbutiker och kommunala och privata trädgårdsanläggningar.
- Vi skickar ut över 500 listor varje år, och intresset för trädgård och odling verkar bara öka, säger Krister.
Tillsammans med Ulla fortsätter Krister att förvalta och utveckla Ängsäters Perenner. Från slitet på friodlingarna han minns som barn har mycket förändrats. Idag är det en modern odling med större avkastning på markerna, men kärleken till trädgården och växterna är densamma.
- Farfar deltog i arbetet tills han gick bort, 96 år gammal, så jag har en hel del kvar att uträtta här, hoppas Krister avslutningsvis.

Ängsäters perenner

Bransch:
Blommor

Telefon: 08-560 422 37


Email:
angsater.perenner@telia.se

Hemsida:
www.angsatersperenner.se

Adress:
Ängsäters perenner
Färentunavägen 286
17996 Svartsjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN